Zasady współpracy

 
Wykonując zawód adwokata przestrzegam następujących zasad:
  1. Pomoc prawna udzielana jest wyłącznie w celu ochrony interesu prawnego zlecających ją osób.

  2. Tam gdzie istnieje taka możliwość, Klient informowany jest o alternatywnych możliwościach rozwiązania problemu, wraz ze wskazaniem wad i zalet każdego z możliwych rozwiązań.

  3. Powierzone zadania z zasady wykonywane są osobiście, bez podzlecania ich bez ograniczeń studentom oraz aplikantom.

  4. Wysokość wynagrodzenia ustalane jest wyłącznie przy przyjęciu zlecenia i nie podlega jednostronnej modyfikacji podczas jego wykonywania.

  5. Klient chroniony jest przez tajemnicę zawodową adwokata – nie dopuszczającą do ujawnienia informacji przez niego powierzonych zwłaszcza organom państwowym.

  6. Ewentualne błędy przy wykonywaniu zlecenia objęte są ubezpieczeniem – do kwoty 50.000,00 euro euro od każdego zdarzenia.
Wynagrodzenie
Wynagrodzenie ustalane jest indywidualnie z klientem.
 
W sprawach o roszczenia majątkowe wysokość wynagrodzenia może być ustalona przy odpowiednim zastosowaniu przepisów rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 roku w sprawie opłat za czynności adwokackie (Dz. U. nr 2015.1800)
 
Stosowane formuły ustalania wynagrodzenia:
  1. Wysokość wynagrodzenia od określonej czynności (sporządzenia pisma, udziału w rozprawie sądowej)

  2. Wynagrodzenie ryczałtowe

  3. Wynagrodzenie według stawki godzinowej

O kancelariiO mnieOfertaWspółpracaKontakt
realizacja : noveo interactive
Materiały przedstawione na niniejszej stronie mają wyłącznie charakter informacyjny. Żadnej z informacji przedstawionej na stronie nie należy traktować jako porady prawnej, reklamy, bądź zachęty do udzielenia konkretnego zlecenia. Osoby zainteresowane skorzystaniem z pomocy prawnej proszone są o kontakt bezpośredni, lub o kontakt za pośrednictwem telefonu, faksu bądź poczty elektronicznej.